ЗВІТ про діяльність Громадської організації «ЕкоПраво-Київ» за 2019 рік

Громадська організація “ЕкоПраво-Київ” (надалі – ГО “ЕкоПраво-Київ”) була створена ще у 1992, легалізована у 1993 та отримала статус юридичної особи у 1997 роках.

Мета діяльності: збереження природних ресурсів, забезпечення безпечного для життя і здоров’я довкілля, захист екологічні права за допомогою юридичних знань та інструментів

Основні завдання :
1) аналітично-дослідницька, нормотворча та інша діяльність з метою удосконалення екологічного права та практики його застосування;
2) інформаційно-просвітницька діяльність з питань захисту екологічних прав та довкілля;
3) надання безоплатної правової допомоги з питань екологічного права (консультування, допомога у підготовці юридично значимих документів, судова практика, в т.ч. ініціювання та/або супроводження стратегічних судових справ);
4) обмін досвідом, в т. ч. поширення успішних практик (під час тренінгів, лекцій та інших заходів, роботи зі ЗМІ, через публікації тощо);
5) діалог з органами влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, інституціями громадянського суспільства, окремими громадянами та бізнесом задля ефективного вирішення екологічних проблем.

Протягом 2019 року ГО “ЕкоПраво-Київ” здійснювала наступну діяльність:

1) надавала безкоштовну юридичну допомогу з питань захисту екологічних прав та довкілля (юридичні консультації, допомога в підготовці документів, супроводження судових справ).

Зокрема, серед судових справ, участь у яких брала організація можна назвати:
– дві судові справи за позовом мисливців (організацій мисливців) про захист лося: ГО “ЕкоПраво-Київ” допомогала опонентам позивачів залишити лося в Червоній книзі України та залишити заборону полювання на нього (справи Окружного адміністративного суду м. Києва № 826/9432/17; 826/7264/18), 2017-2019).
Результат розгляду справи № 826/9432/17 в судах трьох інстанцій: за участі ГО “ЕкоПраво-Київ” відмовлено у задоволенні позовних вимог, зокрема: про визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 19 грудня 2017 року № 481 “Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)”; про визнання протиправними дій Міністерства екології та природних ресурсів України по вжиттю заходів щодо заборони полювання на лося.
Результат справи № 826/7264/18 – закрито провадження у справі згідно з відмовою позивача від позову.

– судова справа про визнання протиправною бездіяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації, пов’язана з неусуненням протиріччя між пунктом 3.7. Положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Голоче», затвердженого наказом Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області від 04.05.2011 р. № 23 та частиною 1 статті 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. № 2456-XII, за яким дозволено здійснювати полювання на території ландшафтного заказника місцевого значення «Голоче» (справа Кіровоградського окружного адміністративного суду, № 1140/3189/18), 2018-2019.
Результат: після звернення до суду та відкриття провадження у справі, Відповідачем (Кіровоградською обласною державною адміністрацією) була виправлена оскаржувана бездіяльність та прийнято нове Положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Голоче», затверджене розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14.12.2018 р. № 1027-р, у пп. 14 п. 1 якого встановлено, що на території заказника полювання є забороненим;

2) проводила інформаційно-просвітницьку роботу серед студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (юридичний факультет); Національного університету “Києво-могилянська академія” (природничий факультет);

3) брала участь у Літній школі з міжнародного екологічного права та управління (на запрошення Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина”, липень 2019, с. Ластівка, Турківський р-н, Львівська область) – представниця організації перед студентами школи виступила із доповіддю щодо досвіду ГО “ЕкоПраво-Київ” з захисту довкілля в суді (розповіла про судову справу стосовно заборони та припинення використаня в Україні пестициду фосфід цинку);

4) брала участь у різноманітних заходах з еколого-правової тематики, зокрема:

– у громадському обговоренні проекту Екологічної стратегії міста Києва (грудень 2019, м. Київ, Київська міська державна адміністрація) – представниця організації виступа із пропозіями;

– у міжнародній науковій конференції “Право ЄС та міжнародні стандарти у сфері правової охорони тварин” (жовтень 2019, м. Люблин (Республіка Польща) – представниця організації виступила із доповіддю щодо досвіду ГО “ЕкоПраво-Київ” з захисту вовка в Україні (зокрема, розповів про дві судові справи стосовно захисту вовка);

– у міжнародній науково-практичній конференції “Еколого-правовий статус людини і громадянина в України та світі: ретроспективний та перспективний погляди” (травень 2019, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (юридичний факультет), Інститут держави і права НАН України ім. В.М. Корецького) – представниця організації виступила із доповіддю “Доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: окремі аспекти”;

– у Юридичній зоозахисній конференції (травень 2019, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – представниця організації виступила із доповіддю “Стратегічні судові справи щодо захисту тварин на прикладі успішних кейсів”;
– та ін.

ГО “Екоправо-Київ” здійснювала також іншу діяльність згідно з Статутом.

Протягом 2019 року ГО “ЕкоПраво-Київ” не отримувала коштів від донорів та інших осіб (фізичних чи юридичних) на здійснення своєї статутної діяльності.