Матеріали до круглого столу з обговорення проекту Третьої Національної доповіді про стан виконання Конвенції про біологічне різноманіття та механізму залучення громадськості й інших зацікавлених осіб до підготовки національних доповідей за конвенцією (14 вересня 2005, Київ)

Матеріали до круглого столу з обговорення проекту Третьої Національної доповіді про стан виконання Конвенції про біологічне різноманіття та механізму залучення громадськості й інших зацікавлених осіб до підготовки національних доповідей за конвенцією (14 вересня 2005, Київ)

Над виданням працювали: Б. Васильківський, О. Паніна, Г. Пристінська
Дизайн, верстка: Д. Кондрук

Видання здійснено ЕкоПраво-Київ за фінансової підтримки Програми ООН з охорони навколишнього природного середовища (UNEP)

download